keres
Kép azonosítók (ID)
Személynevek
Licenc
 
Méretarány
X
Képügynökségek

Fotósok (Cultiris)
uzletszabalyzat
uzletszabalyzat

Általános tudnivalók, küldetés | Általános feltételek | Ki vásárolhat a képügynökségtől? | Regisztráció, bejelentkezés, adatmódosítás | Fizetési módok és számlázás | Megrendelés lemondása | Jogi nyilatkozat | Adatvédelmi nyilatkozat

Általános tudnivalók, küldetés

A www.cultiris.com a Cultiris Kulturális Képügynökség honlapja. A képügynökség a Kossuth Kiadó Zártkörűen működő Részvénytársaság szervezeti egysége. A honlapon található szöveges, képes és más jellegű anyagok szerzői jogilag védettek. A vízjelezett képek tervezési célra letölthetők, minden más jellegű felhasználásuk, illetve a honlapon található minden egyéb anyag (grafika, szöveg stb.) kereskedelmi célú másolása és továbbítása a képügynökség engedélyéhez kötött.

A Cultiris Kulturális Képügynökség magánszemélyek, vállalkozók, vállalkozások és közgyűjtemények szerződéses képviseletében, nem kizárólagos jelleggel, internetes kereskedelem útján végzi fotó és képanyagok, alkotások elektronikus formában történő értékesítését, internetes fájl-letöltés útján, az ettől eltérő értékesítési mód esetén - melynek oka lehet egyedi díjszabás vagy nem internetes kereskedelem útján értékesített fotó vagy képanyag - a felek által szóban vagy írásban kötött megállapodás szerint módósulnak a jogdíjak. A fotókat és képeket nyomdai felhasználásra (általában 300 dpi) és internetes publikálásra alkalmas minőségben (72 dpi) értékesítjük. A képügynökség célja, hogy mindenekelőtt a kultúra, tudomány, ismeretterjesztés, oktatás területeihez kapcsolódó kép- és fotóanyagokat tegyen hozzáférhetővé a www.culturis.com weboldalon.

Általános licencfeltételek

Az általános licencfeltételek tájékoztató jellegűek. Az egyes megvásárolt képek esetén a képügynökség üzletszabályzata, a felhasználóval kötött szerződés és mellékletei, valamint kiállított számla szerint együttesen érvényesek.
A képügynökség a képeket nem kizárólagos jelleggel forgalmazza. A kizárólagos jog külön megállapodás tárgya lehet.
A képügynökség ügyfelei részére a legtöbb kép esetén egyszeri felhasználási jogot ad el, azaz egy licenc egy termék, vagy publikáció egy kiadására, azon belül egy előfordulásra vonatkozik. Ai iyen képek esetében a nem egyszeri felhasználás külön megállapodás tárgyát képezheti. Az egy terméken, publikáción belüli többszöri előfordulás, illetőleg az újabb kiadásban (pl. utángyártásban) történő megjelenés újabb licenc vásárlását igényli.
A felhasználási jog a képek adatlapján tételesen felsorolt felhasználási módokra, méretekre és egyéb jellemzőkre vonatkozik. Az ettől való eltérés a licenc megsértését jelenti.

A képek egy része “Royalty Free sajtó és könyv” megjelöléssel rendelkezik. E képek megvásárlása egyszeri felhasználásra jogosít, kizárólag nyomtatott könyv és sajtótermék céljára.

Számos kép “Royalty Free korlátlan” licenszmegjelöléssel rendelkezik. E képek vételára magában foglalja a kép térbeli, időbeli, példányszámbeli korlátozástól mentes felhasználását, mind nyomtatott, mind elektronikus célra. Figyelem! A “Royalty Free korlátlan” megjelölésű képekre is vonatkozik a képügynökség általános tilalma a képek dehonesztáló módon történő felhasználására.

MODELLENGEDÉLY: A ©Cultiris jelölésű képek esetében a marketing-reklám-promóció célú felhasználás a fotón (képen) ábrázolt személy(ek) személyhez fűződő jogait (Ptk.) érinti. Minden olyan esetben, amikor a kép adatlapján fel van tüntetve a “MODELLENGEDÉLY: VAN” szöveg, a marketing-célú felhasználás engedélyezett. Minden más esetben a vásárlást követően, a marketing-célú felhasználás megkezdését megelőzően a vásárlónak (felhasználónak) meg kell szereznie az ábrázolt személy(ek) vagy jogutódjuk kifejezett hozzájárulását a felhasználáshoz, illetve (ha ez szükséges) a név feltüntetéséhez. Az ilyen képeknél a fenti hozzájárulás esetleges díját a képügynökségnek fizetendő jogdíj nem tartalmazza! (A hozzájárulás megszerzésének szükségességét a Képügynökség a kisméretű nézőképek alatt paragrafusjellel jelzi.)

Az árak a kampánycélú felhasználást nem tartalmazzák. Ilyen esetben az árakról külön megállapodás szükséges.

Nyomtatott termék és webes illusztráció céljára történő felhasználás esetén a felhasználó a termékhez, ill. illusztrációhoz kapcsolódóan köteles feltüntetni a kép forrását, a fotós, gyűjtemény nevét a fotóügynökség által megadott módon (© Fotó: CULTiRiS / Fotós neve / Gyűjtemény) Ez történhet a kép mellett, vagy erre elkülönített helyen, pl. képjegyzék, forrásjegyzék stb.

A képügynökség a képeket kizárólag internetes letöltés útján forgalmazza. Az ettől eltérő módon történő átadás költségei a felhasználót terhelik.

Az olyan felhasználás, amely a művön (fotón, képen) ábrázolt személy személyhez fűződő jogait (Ptk.) érinti, minden esetben kifejezett hozzájárulást igényel az ábrázolt személytől (jogutódtól), amelyet a vásárló/felhasználó köteles megszerezni. Ilyen különösen személyt ábrázoló mű esetén magának a felhasználásnak az engedélyezése az ábrázolt személytől, a névfeltüntetés joga. Figyelem! A hozzájárulás megszerzésének szükségességét a Képügynökség az érintett műveknél jól látható módon jelzi! (A nézőképeknél paragrafus jellel, a képek adatlapján külön sorban.) Az ilyen képeknél a fenti hozzájárulás esetleges díját a képügynökségnek fizetendő jogdíj nem tartalmazza!
Az árak a kampánycélú felhasználást nem tartalmazzák. Ilyen esetben az árakról külön megállapodás szükséges.
Nyomtatott termék és webes illusztráció céljára történő felhasználás esetén a felhasználó a termékhez, ill. illusztrációhoz kapcsolódóan köteles feltüntetni a kép forrását, a fotós, gyűjtemény nevét a fotóügynökség által megadott módon (© Fotó: CULTiRiS / Fotós neve / Gyűjtemény) Ez történhet a kép mellett vagy erre elkülönített helyen, pl. képjegyzék, forrásjegyzék stb.
A képügynökség a képeket kizárólag internetes letöltés útján forgalmazza. Az ettől eltérő módon történő átadás költségei a felhasználót terhelik.

Ki vásárolhat a képügynökségtől?

A képügynökség honlapjáról regisztrált, bejelentkezett látogatók vásárolhatnak. Minden tranzakció (vásárlás) része a vevő (mint felhasználó) és a képügynökség között létrejövő felhasználási szerződés.

Egyedi elbírálás alapján a képügynökség lehetőséget biztosít az éves keretszerződés alapján történő együttműködésre. Előnyei:
- nem szükséges minden tranzakcióról külön szerződést kötni.,
- a tranzakció lebonyolítása nem fizetéshez kötött: a vevő a rendszeresen kézhez kapott összesített havi elszámolás alapján fizeti ki a felhasználási jogdíjakat, (kivéve: csomagelőfizetés – az aktiválás a fizetési tranzakciót követő 24 órán belül történik)
- egyidejűleg több munkatárs is hozzáférési kódot kaphat, és rendelhet a képügynökségtől.

Keretszerződés híján a képügynökség kizárólag a felhasználási jogdíj előzetes kifzetése (átutalása) után ad hozzáférést a megrendelt képek letöltéséhez.

Regisztráció, bejelentkezés, adatmódosítás

Az első vásárlás alkalmával kattintson a Regisztráció feliratra, és adja meg adatait, melyek ezután alapbeállításként tárolódnak. A sikeres regisztrációt követően e-mail-ben elküldjük a bejelentkezéshez szükséges információkat. A bejelentkezéshez a képernyő bal felső sarkában be kell írni a bejelentkezési nevet és jelszót. Sikeres bejelentkezés után a bejelentkezési név melletti Profil feliratra kattintva módosíthatja adatait, jelszavát. Figyelem! A hibásan, figyelmetlenül kitöltött adatokból eredő esetleges károkért a képügynökség nem vállal felelősséget!

Fizetési módok és számlázás | dokumentum elejére

Kérjük, a vásárlás előtt olvassa el a Vásárlási útmutatót és tekintse meg Árrendszerünket. (Az adatbázisban való keresésről a Keresés gomb feletti Keresési tippekre kattintva tájékozódhat.)

A honlapon kiválasztott, kosárba helyezett és megrendelt képek felhasználási jogát banki átutalással, vagy internetes bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni.

Azon vásárlóink, partnereink részére, akikkel együttműködési keretszerződést kötünk, havonta egy alkalommal összesített elszámolást és tételes átutalásos számlát küldünk 15 napos fizetési határidővel, mely a megelőző hónap forgalmát tartalmazza.

Azon vásárlóink, akikkel nem áll fenn együttműködési keretszerződésünk, két fizetési mód közül választhatnak.

Bankkártyás fizetés

A megrendelés elküldésekor azonnali bankkártyás fizetés lehetséges a K&H Bank titkosítással védett internetes felületén keresztül (mely automatikusan megjelenik a megrendelés lezárásakor). Itt kell megadni a fizetés lebonyolításához szükséges adatokat (név, kártya típusa, lejárata, azonosító száma) és jóváhagyni a tranzakciót. Bankkártyás fizetés esetén a vevő néhány percen belül megkapja a hozzáférést a megvásárolt képfájlok letöltéséhez. A következő bankkártyák használhatók: VISA, VISA Electron, EC/MC (Eurocard/Mastercard), K&H edc/Maestro, OTP webkártya, JBC. (A bankkártyás fizetéshez szükséges, hogy a vevő számlavezető pénzintézete támogassa a fenti kártyákkal történő internetes fizetést.) A Kossuth Kiadó a K&H Bankkal fennálló szerződése alapján kijelenti, hogy a bankkártyás fizetésre vonatkozóan vállalja a tranzakciók titkos és biztonságos lebonyolítását. E szerződés alapján a vevő bankkártya- és bankszámla-adataihoz a rendszer működéséből következően sem a Kiadó, sem más harmadik személy nem fér hozzá.

Banki átutalás

A banki átutalás előreutalást jelent: a vevő a megrendelés visszaigazolását követően a képügynökség 10402166-49545453-55521012 számú bankszámlájára átutalja a vételár összegét. A képügynökség azután ad hozzáférést a megrendelt képek letöltéséhez, miután a vételár összegét jóváírták bankszámláján.
A képügynökség minden olyan vásárlásról tételes áfás számlát állít ki, amely nem előzetes keretszerződés szerint történik.


Az eladó adatai:

Kossuth Kiadó ZRt.
1043 Budapest, Bocskai u. 26.
Postacím: 1327 Budapest, Pf. 55.
Adószám: 11524128-2-41
Cégbejegyzés száma: 01-10-043420
Bankszámlaszám: 10402166-49545453-55521012


A számlázott szolgáltatás megnevezése: SZJ 74.87.17.2 Jogok kezelése
Az eladó elérhetőségeit részletesen tartalmazza a Kapcsolat menüpont.

Megrendelés lemondása | dokumentum elejére

Elküldött megrendelés csak abban az esetben mondható le, ha a vevő a megrendelt képek egyikének letöltését sem kezdte meg. Megrendelés lemondása kizárólag írásban lehetséges az info@cultiris.hu e-mail-címre vagy a (1) 888-9102 faxszámra küldött levélben, a megrendelés azonosító számának megadásával. Egy megrendelés csak egészében mondható le. Tehát például, ha az adott megrendelés 6 képet tartalmazott, a megrendelés lemondása mind a hat képre vonatkozik. A megrendelés lemondását követően a képügynökség adminisztrátora írásban értesíti a megrendelőt arról, hogy megrendelését töröltük az adatbázisból. Amennyiben a megrendeléshaz kapcsolódó felhasználási jogdíj kifizetése megtörtént, a képügynökség a kifizetett jogdíjat visszautalja a vevőnek.

Jogi nyilatkozat

Személyhez fűződő jogok A ©Cultiris jelölésű képek esetében a marketing-reklám-promóció célú felhasználás a fotón (képen) ábrázolt személy(ek) személyhez fűződő jogait (Ptk.) érinti. Minden olyan esetben, amikor a kép adatlapján fel van tüntetve a “MODELLENGEDÉLY: VAN” szöveg, a marketing-célú felhasználás engedélyezett. Minden más esetben a vásárlást követően, a marketing-célú felhasználás megkezdését megelőzően a vásárlónak (felhasználónak) meg kell szereznie az ábrázolt személy(ek) vagy jogutódjuk kifejezett hozzájárulását a felhasználáshoz, illetve (ha ez szükséges) a név feltüntetéséhez. A hozzájárulás megszerzésének szükségességét a Képügynökség már az érintett művek nézőképeinél is jól látható módon jelzi: a nézőképek alatti paragrafus jellel.

A Kossuth Kiadó, mint a Cultiris Kulturális képügynökség létrehozója, fenntartója és üzemeltetője, kijelenti, hogy a szerzői jogilag védett kép- és fotóanyagok felhasználási jogát kizárólag a jogtulajdonosokkal kötött szerződések alapján forgalmazza. A képügynökség garantálja a képek jogtisztaságát. A személyhez fűződő jogok kivételével a képügynökség magára vállalja az eljárást minden olyan esetben, amikor egy, bizonyíthatóan a képügynökség adatbázisából vásárolt kép felhasználásakor harmadik személy felhasználási jogdíj-igénnyel lép fel a vevővel szemben.

Adatvédelem | dokumentum elejére

Partnerei személyes és üzleti adatainak védelme a Cultiris Kulturális Képügynökség számára kiemelten fontos. A képügynökség a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli és kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használja fel; azokat semmilyen formában, sem egészben, sem részleteiben nem adja tovább harmadik fél részére. A weboldalunk használata közben szükséges személyes jellegű - azonosításra alkalmas - adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. Törvény).

Adatgyűjtés és feldolgozás

Weboldalunk látogatása során web-szerverünk kizárólag technikai információkat rögzít és tárol (IP cím, a web-oldal ahonnan meglátogatott minket, illetve amelyeket tőlünk meglátogatott, a látogatás időpontja, időtartama) ezek név nélkül kerülnek a rendszerünkbe, statisztikai célokból. Kizárólag a regisztráció során megadott személyes adatokat rögzítjük.

Az adatgyűjtés és feldolgozás célja

A regisztráció során csak olyan adatokat kell megadnia, amelyek feltétlenül szükségesek az Ön megrendelésének maradéktalan kiszolgálásához illetve az esetleges későbbi kapcsolattartáshoz (pl. reklamáció esetére).

Személyes adatok átadása harmadik fél számára

Az Ön személyes adatait kizárólag online-bankkártyás fizetés esetén és kizárólag a tranzakciót lebonyolító bankhoz továbbítjuk, azonosítási céllal. Adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak a törvényi előírások keretében történhet.

Információ küldése, hírlevél

Szeretnénk Önt folyamatosan tájékoztatni a képügynökség újdonságairól és új szolgáltatásairól, ehhez az Ön személyes adatait is felhasználjuk. Ehhez az első alkolmmal írásban kérjük beleegyezését.

Tájékoztatási törvény

Önnek jogában áll az Önről tárolt személyes adatokat megismerni, ezt kérelem benyújtása esetén ingyenesen biztosítjuk az Ön számára. A tévesen tárolt adatokat (pl. lakcím, e-mail cím változás) az Ön kérésére kijavítjuk.

Adatvédelem, adatbiztonság

A Kossuth Kiadó ZRt., mint a képügynökség fenntartója megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy az Ön által részünkre bocsátott személyes adatokat eltűnés, megsemmisülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen megvédje.

Adatvédelmi nyilatkozat | dokumentum elejére

A Kossuth Kiadó ZRt., mint a Cultiris Kulturális Képügynökség fenntartója felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi pontok pontos betartására. Amennyiben további kérdései vannak, kérjük, forduljon informatikai csoportunkhoz! it@kossuth.hu